top of page

Check Me In

โซลูชันที่เข้ามาช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คอินเข้าที่พักได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีพนักงานให้บริการหรือช่วยเหลือ

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของที่พัก หรือโรงแรมให้ดูทันสมัย และสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Kiosk Design Check Me In

โซลูชันของการบริการเช็คอินด้วยตนเอง

ความสะดวก

และรวดเร็วในการเช็คอิน

ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คอินได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ช่วยลดเวลารอคอยและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน

การจัดการข้อมูล และ

ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

จัดการข้อมูลของผู้เข้าพักอย่างเป็นระบบและปลอดภัย ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกเปิดเผย

การผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูง

รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและฟังก์ชัน

21554.jpg

Check Me In ออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และเข้าถึงได้ง่ายโดยผู้ใช้ทั่วไป ลดค่าใช้จ่ายที่สูงในการจ้างพนักงานหรือสวัสดิการ และลดเวลาที่ใช้ในการรอคิวให้บริการจากพนักงาน

ผู้ใช้สามารถกรอกหมายเลขการจอง หรือสแกน QR Code เพื่อรับคีย์การ์ดเข้าห้องพักได้โดยอัตโนมัติ

Web 1920 – 4.png
356.jpg

การใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว สร้างประสบการณ์และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับที่พัก หรือโรงแรมอีกด้วย

bottom of page