top of page
Blue Futuristic Artificial Intelligence Presentation.jpg

LET ME IN
POS Kiosk

โซลูชันที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการผู้มาติดต่อในการลงทะเบียนเข้าอาคารให้เป็นเรื่องง่าย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

Easy print.png
license card.png
license driver.png

โซลูชันของ POS Kiosk

ลงทะเบียนรวดเร็ว

และง่ายดาย

ความปลอดภัย

และน่าเชื่อถือได้

บริหารจัดการ

ได้อย่างครบวงจร

สอดคล้องกับ PDPA

รองรับการใช้งาน

ที่หลากหลาย

เพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงาน

ยืดหยุ่นต่อการปรับใช้งาน

รองรับการขยายตัว
และติดตั้งระบบหลายจุด

01

ลงทะเบียนรวดเร็วและง่ายดาย

ผู้มาติดต่อสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายกับพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์ ลดเวลารอคอยและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่

ความปลอดภัยน่าเชื่อถือ

ระบบสร้าง QR Code สำหรับการสแกนเข้า-ออกที่จุด Access Control ทุกจุด เช่น ประตู, ลิฟต์, และไม้กั้น เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงและการควบคุมพื้นที่

02

03

สอดคล้องกับ PDPA

ระบบไม่เก็บภาพข้อมูลส่วนตัวของผู้มาติดต่อ ตามข้อกำหนดของ PDPA เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

บริหารจัดการได้ครบวงจร

ระบบหลังบ้านช่วยให้นิติบุคคลสามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียกดูประวัติย้อนหลังและสร้างรายงานได้อย่างง่ายดาย

04

05

รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Access Control จากหลายแบรนด์ชั้นนำ เช่น KONE, Hitachi และ Schindler เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ทำให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพสูง

06

07

ยืดหยุ่นต่อการปรับใช้งาน

ระบบสามารถปรับใช้งานได้ตามความต้องการของแต่ละอาคารหรือสถานที่ รองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันต่างๆ

รองรับการขยายตัวและติดตั้งระบบหลายจุด

สามารถติดตั้งและใช้งานระบบในหลายจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวของระบบ
ให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่

08

POS Kiosk เหมาะกับธุรกิจแบบไหน

Artboard 1-1.png
2151004060.jpg

โครงการที่อยู่อาศัย

42123.jpg

อาคารสำนักงาน

2150970231.jpg

บริษัทรักษาความปลอดภัย

2151468913.jpg

บริษัทขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

วิดีโอเพิ่มเติม

bottom of page