top of page

Self-Service Kiosk Solutions

โซลูชันที่ออกแบบมาช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้เองโดยไม่ต้องมีพนักงานคอยช่วยเหลือ

โซลูชันนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานของบริษัท และเพิ่มความสะดวกสบาย ลดเวลาในการทำธุรกรรม

ให้กับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น

ทำไมต้องเลือกใช้ Kiosk ของ LET ME IN

ไม่จำเป็นต้องค้นหาโรงงานผลิตตู้ Kiosk ด้วยตนเอง โดยที่ LET ME IN Platform มีคู่ค้าที่ผลิตตู้ Kiosk

ขนาดใหญ่ คุ้มราคา สามารถควบคุมกระบวนการผลิต และจัดส่งได้อย่างน่าเชื่อถือ

IMG_1985

LET ME IN Platform มีอุปกรณ์ Hardware ที่สนับสนุนการทำตู้ Kiosk อย่างครบวงจร ได้แก่ Android Touch Screen, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกน QR Code, เครื่องอ่านบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น

โดยมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ตาม Best Practice เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้

IMG_1994_edited

หมดกังวลเรื่องการนำเข้าตู้ Kiosk จากต่างประเทศ หรือเผชิญกับปัญหาในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในประเทศไทย เนื่องจาก LET ME IN Platform มีทีมพัฒนาที่สามารถสนับสนุน และแก้ไขปัญหาในการนำอุปกรณ์ต่างๆ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกอุปกรณ์มี SDK ที่เป็นมิตรกับทีมพัฒนา เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด

-pZiRt6A

ทนทานและมีประสิทธิภาพ ผ่านการทดลองและใช้งานจริงมากกว่า 5 ปี ในการพัฒนาตู้ Kiosk ให้กับลูกค้าในภาครัฐและภาคธุรกิจ ทั้ง Indoor และ Outdoor ในเงื่อนไขที่ต้องทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น แดดและฝน

IMG_1971

มี Digital Infrastructure ที่สนับสนุน เช่น Email/SMS Gateway และ Payment Gateway ที่ได้เซ็น MOU ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เพื่อลดค่าธรรมเนียมการรับเงิน และยังช่วยสนับสนุนในการจดทะเบียน POS ตามกฎหมายอีกด้วย

bottom of page